ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2023 yılına kadar; ülkemizdeki elektrik arzındaki alternatif enerji payını %1’den % 30’un üzerine çıkarmayı hedeflemektedir. Bu hedef özellikle başta Ege Bölgesi olmak üzere Türkiye’de alternatif enerji sektöründeki iş ve istihdam olanaklarının da çok ciddi bir şekilde artış göstereceğinin bir göstergesi niteliğindedir.
Devamı